Kinh tế

Ngân hàng đầu tiên báo lỗ quý cuối năm 2020

Hoạt động kinh doanh thấp hơn cùng kỳ, trong khi dự phòng rủi ro không thay đổi quá nhiều khiến Saigonbank báo lỗ ròng hơn 48 tỷ đồng.

Đi ngược với xu hướng chung toàn ngành, báo cáo tài chính quý IV của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) tiếp tục cho thấy kết quả không mấy khả quan.

Quý cuối năm, Saigonbank báo lỗ ròng hơn 48 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả này khiến lợi nhuận sau thuế cả năm của nhà băng chỉ đạt hơn 97 tỷ đồng, thấp hơn 33% so với năm trước.

Trong ba tháng cuối năm 2020, các hoạt động chính của ngân hàng này đều giảm. Thu nhập lãi thuần giảm gần 30%, lãi từ hoạt động dịch vụ giảm hơn 8%, lãi khác cũng giảm hơn 34%. Kết quả là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Saigonbank thấp hơn 26% cùng giai đoạn năm 2019, dù chi phí hoạt động được tiết giảm đáng kể.

Toàn bộ phần lợi nhuận từ kinh doanh trong quý IV cũng chưa bằng 60% chi phí dự phòng trích lập trong kỳ. Hệ quả là ngân hàng báo lỗ.

Tại thời điểm 31/12, tổng tài sản Saigonbank đạt gần 24.000 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 6% lên 15.447 tỷ đồng.

Minh Sơn – Vnexpress

Tin liên quan

Back to top button